Algemene Voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kun je via onderstaande links downloaden. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Uniforme Voorwaarden Horeca (Nederlands)

Uniforme Voorwaarden Horeca (Engels)

Uniforme Voorwaarden Horeca (Duits)